Welkom op de site met gegevens over de natuur in Leiden

U kunt gegevens uit het Stadsnatuurmeetnet Leiden op een kaart en in tabelvorm bekijken
Natuurmeetnet


U kunt zelf een melding doen van een waarneming in de natuur
Uw Melding


U kunt gegevens van waarnemingen door burgers en belangstellenden van de natuur in Leiden bekijken
Waarnemingen


U vindt meer informatie over de soorten planten en dieren
Soortenbank